Αρχαία ελληνική μουσική. "Ο επιτάφιος του Σεικίλου".


Το Σκόλιο του Σεικίλου , είναι ένα αρχαίο ελληνικό τετράστιχο τραγούδι σκαλισμένο σε επιτύμβια στήλη, που βρέθηκε στο Αϊδίνιο,  το 1883 από τον W.M. Ramsay. Στην επιτύμβια στήλη είναι σκαλισμένες και οι νότες της μελωδίας. Το τραγούδι τοποθετείται χρονικά μεταξύ του δευτέρου π.Χ. και πρώτου μ. Χ. αιώνα. Η επιτύμβια στήλη σώζεται στο Εθν.  Μουσείο της Κοπεγχάγης. Η μελωδία ακούγεται ευχάριστα ακόμα και στον σύγχρονο ακροατή. 

Ο στίχος είναι ο εξής:

 "¨Οσον ζής, φαίνου,
μηδέν όλως συ λυπού,
προς ολίγον εστί το ζην,
το τέλος ο χρόνος απαιτεί".
Εκτύπωση Print:  εδώ.

ShareThis

Related Posts with Thumbnails